Rungande New Impotence Treatment

Här är något nytt att tänka på. Några israeliska undersökningar verkar ha framgång med att behandla vissa män med erektil dysfunktion genom att spränga dem med ljudvågor:

Behandlingen, i rättegång i Israel, använder en mild form av litotripsy, en teknik för att behandla njurstenar. Vågor av ljud strålas genom huden, och även om de passerar oskadd genom kroppsvävnad, är de helt rätt påtryckta för att krossa njurstenen i små sandliknande partiklar som sedan släpps ut ur kroppen i urinen. Flera studier visar att denna form av chockvågsterapi har en positiv effekt på blodkärlen.
Det kan finnas många fysiska och psykiska orsaker för erektil dysfunktion. Viagra, Levitra och Cialis botar inte de fysiska orsakerna, men i vissa fall kan de hjälpa till att lösa psykologiska problem av förtroende.

Behandlingar som den som beskrivs i artikeln syftar till att lösa de underliggande fysiska orsakerna till vissa mäns erektil dysfunktion. Detta är ett mer sofistikerat tillvägagångssätt än de enda pillerna – hela vägen behandlas det nu. Vi borde se fram emot fler framsteg som detta eftersom de många orsakerna till erektil dysfunktion förstås bättre och läkare utformar behandlingar för varje enskild orsak.