NIH Halts Sickle Cell Sildenafil Behandling

Hälso-tjänstemän har avkallat en lovande försök som använde Viagra för att behandla en komplikation av sicklecellanemi. Studien, känd som ”walk-PHaSST” (behandling av lunghypertension och sicklecellsjukdom med sildenafilbehandling), stoppades död i sina spår denna månad. Läkemedlet gjorde vissa patienter värre istället för bättre; 38 procent av patienterna upplevde allvarliga biverkningar jämfört med 8 procent av dem som tog placebo.

Studien verkade som en bra idé på papper. Sildenafil är godkänt under namnet Revatio för att behandla lunghypertension, en av de största mördarna av sicklecellpatienter.

Ett stort antal patienter på Revatio upplevde emellertid smärtsamma ”sicklecellcrises”, där seglformade blodceller blir uppbyggda i blodkärl.

Intressant har viagra haft blandade resultat med avseende på en annan sicklecellskomplikation: priapism. Medan Viagra har varit känt att fälla priapism hos män med sicklecellanemi har läkemedlet också visat sig lindra tillståndet hos andra sicklecellpatienter när de ges i en stadig låg dos.

I slutändan kan Viagra visa sig ha vissa fördelar för vissa patienter med sicklecellanemi, kanske i kombination med andra behandlingar, men misslyckandet i denna studie är ett stort bakslag.