Myt # 3: Viagra är bara för äldre män

Även om Viagra har rykte som farfar undrar läkemedel, är erektil dysfunktion inte något som bara påverkar äldre män. Många yngre män har också erektila svårigheter.

Män i 20-och 30-talen kan uppleva många olika erektilproblem. Prestationsangst påverkar män i alla åldrar; de kan ha helt psykologiska problem för deras erektila problem. Viagra kan ge dem det förtroende de behöver. Ofta använder du det för en kort tid, är tillräckligt för att få dem över den hump och återställa förtroendet så att de inte längre behöver drogen.

Många yngre män tar också medicin, som antidepressiva medel, som kan ha sexuella biverkningar. Användning av Viagra kan förbättra prestanda kraftigt. Människor är ofta tveksamma att ta antidepressiva medel av den anledningen, så i detta fall hjälper Viagra dem att förbättra sin mentala hälsa.

Från de rapporter vi fått fick yngre män ofta framgång med mycket lägre doser av läkemedlet. 25 mg, och även 12,5 mg är ofta tillräckligt för att ge dem en bra effekt. Så vi rekommenderar att yngre män börjar med en låg dos och arbetar bara upp om det behövs.